Insha / Senin Dilinde, Senin Değerlerinde | Daha fazla bilgi...
DENEYİMLE AZALMAYAN,
BAŞARIYLA KESKİNLİĞİNİ KAYBETMEYEN,
İNSAN DOĞASINA KARŞI ÇOCUKSU BİR MERAK.

Reklam düşünmeden önce, insanları düşünmek. Anlamaya çalışmak,
anlamlandırmaya çalışmak...